Technische camera

Vandaag gaan we tijdens Atelier Fotografie te werk met de technische camera. Het woord “technische” houdt in dat er systhematisch moet gewerkt worden. Velen menen dat hierdoor de creativiteit wordt uitgesloten. Nochtans staat de techniek van dit toestel volledig in dienst van de creativiteit van de fotograaf. Voorwaarde is wel dat men de werking van het toestel beheerst en de mogelijkheden ervan kent.

a2

De opdracht bestaat eruit om mijn campus (fotografie) en locatie (LO) in drie beelden vast te leggen. Verder moet minstens bij één beeld duidelijk de verstellingsmogelijkheden (Scheimpflug: Het principe van Scheimpflug speelt een rol in de fotografie; de technische camera is erop gebaseerd. Dit is een camera waarbij de filmdrager en het objectief onafhankelijk van elkaar kunnen worden verschoven en gekanteld. De onderlinge afstand tussen filmdrager en objectief kan bij elke camera worden ingesteld (scherpstelling), maar bij de technische camera kunnen bovendien zowel het objectiefvlak als de filmdrager ten opzichte van elkaar worden gekanteld en verschoven. ) waar te nemen zijn.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s