Technische camera

Vandaag gaan we tijdens Atelier Fotografie te werk met de technische camera. Het woord “technische” houdt in dat er systhematisch moet gewerkt worden. Velen menen dat hierdoor de creativiteit wordt uitgesloten. Nochtans staat de techniek van dit toestel volledig in dienst van de creativiteit van de fotograaf. Voorwaarde is wel dat men de werking van het toestel beheerst en de mogelijkheden ervan kent.

a2 Continue reading “Technische camera”